Δισχιδής ράχη

Δισχιδής ράχη

Τι είναι η δισχιδής ράχη και τι προκαλεί στο μωρό;