Νεογνικός ίκτερος

Νεογνικός ίκτερος

Νεογνικός ίκτερος

Ο νεογνικός ίκτερος, που παρουσιάζεται μετά το πρώτο 24ωρο, είναι πολύ συχνός, άλλωστε είναι γνωστός και ως φυσιολογικός ίκτερος.