γλώσσα σώματος

Το μωρό επικοινωνεί μαζί σου με τη γλώσσα του σώματος

Το μωρό επικοινωνεί μαζί σου με τη γλώσσα του σώματος

Θα αρχίσεις να καταλαβαίνεις τα μοτίβα των αντιδράσεών του ώστε να μπορείς να ανταποκρίνεσαι και να αναπτύξεις τη μεταξύ σας επικοινωνία.Εξάλλου ο μόνος τρόπος που έχουν, μέχρι να ξεκινήσουν να λένε τ...
Πειθαρχία: Κάντε το με τη γλώσσα του σώματος

Πειθαρχία: Κάντε το με τη γλώσσα του σώματος

Πώς θα μπορούσε το πρόσωπό σας να «πει» πολύ περισσότερα από τα χείλη σας, στην προσπάθειά σας να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά με το παιδί σας και να το κάνετε να σας ακούσει!