Για σωστή όραση, τα μάτια πρέπει να είναι παράλληλα όταν το παιδί τα στρέφει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Τα βρέφη τις πρώτες εβδομάδες της ζωής συνήθως παρουσιάζουν μικρού βαθμού στραβισμό, ο οποίος υποχωρεί μέχρι την ηλικία των 6 μηνών. Συχνά συνυπάρχουν επικάνθιες πτυχές, που δίνουν την εντύπωση του «ψευδοστραβισμού». Αν μετά την ηλικία των 6 μηνών συνεχίζει να υπάρχει στραβισμός, τότε η εξέταση από οφθαλμίατρο κρίνεται αναγκαία.
Ιωάννα Δραμπέλη (παιδίατρος)