Η ανάπτυξη των παιδιών, ανάλογα με την ηλικία τους, παρακολουθείται με τη μέτρηση των σωματομετρικών παραμέτρων (ύψος και βάρος). Οι τιμές συγκρίνονται με τις αντίστοιχες καμπύλες εκατοστιαίων θέσεων (Ε.Θ.) που περιέχονται σε πίνακες. Οι εκατοστιαίες θέσεις αύξησης ορίζονται βάσει των διαγραμμάτων αύξησης που αφορούν το ύψος και βάρος ξεχωριστά και είναι διαφορετικά για κάθε ηλικία, φύλο, φυλή και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Ως παχυσαρκία χαρακτηρίζεται η υπερβολική αύξηση του Σ.Β. (>>95η Ε.Θ.). Η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική. Οι εξωγενείς παράγοντες, όπως η υπερκατανάλωση τροφών πλούσιων σε λίπος και ο καθιστικός τρόπος ζωής, είναι οι πλέον σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας. Επίσης, η διατροφή κατά την πρώτη βρεφική ηλικία θεωρείται ότι επηρεάζει το δείκτη αύξησης και το σωματικό λίπος μετά την ηλικία αυτή. Να μερικές καλές οδηγίες και συμβουλές για την πρόληψη της παχυσαρκίας.
1. Μαγειρεύουμε με ελαιόλαδο.
2. Προσθέτουμε καθημερινά περισσότερα λαχανικά στη διατροφή μας.
3. Προσφέρουμε όλων των ειδών τα φρούτα.
4. Τα λιπαρά πρέπει να υπάρχουν σε μικρές ποσότητες.
5. Διασκεδάζουμε και ψυχαγωγούμαστε κοντά στη φύση, παίζοντας μπάλα, περπατώντας, κάνοντας ποδήλατο και δεν είμαστε συνέχεια μπροστά σε μια τηλεόραση.
Τέλος η συχνή προληπτική παιδιατρική εξέταση συμβάλλει καθοριστικά στη σωστή διαχρονική παρακολούθηση της ανάπτυξης του παιδιού.   
Ιωάννα Δραμπέλη (παιδίατρος)