Σε πολλές αναπτυγμένες χώρες, η καμπύλη σακχάρου δεν είναι υποχρεωτική. Στην Ελλάδα, συνήθως πραγματοποιούμε καμπύλη σακχάρου στις 24 εβδομάδες. Φυσικά, ο τρόπος, η δοσολογία της γλυκόζης και η επιλογή της εβδομάδας εξαρτώνται από το μαιευτήρα της εγκύου, που θα κρίνει βάσει του ιστορικού της. Προσωπικά, αν το ιστορικό της εγκύου δεν παρουσιάζει κάτι παθολογικό, δεν πραγματοποιώ καμπύλη σακχάρου, απλά συστήνω τακτική παρακολούθηση, υπερηχογραφικό έλεγχο εμβρύου και οδηγίες για ισορροπημένη διατροφή.
Ιωάννης Καλογήρου (γυναικολόγος – μαιευτήρας)