Το μπουσούλημα είναι ένα στάδιο στην κινητική ανάπτυξη του βρέφους λίγο πριν κατακτήσει την όρθια στάση. Δεν είναι υποχρεωτικό ένα βρέφος να μπουσουλάει με συγκεκριμένο τρόπο. Άλλα βρέφη έρπουν, άλλα στηρίζονται στο ένα πόδι και το άλλο ακολουθεί. Άρα, αν το μωρό σας έχει ομαλή κινητική ανάπτυξη, δεν ανησυχούμε για το πώς μπουσουλάει. 
Χρυσάνθη Λαθήρα (παιδίατρος)