Η λοιμώδης μονοπυρήνωση οφείλεται σε ιό. Είναι μεταδοτική και έχει μεγάλο χρόνο επώασης (περίπου 40 ημέρες), γι’ αυτό και τα συμπτώματα εκδηλώνονται αρκετό καιρό αφότου κάποιος κολλήσει την ασθένεια. Εμφανίζεται συχνότερα σε παιδιά σχολικής ηλικίας, εξαιτίας της συναναστροφής τους με συνομηλίκους στο σχολείο.

Ποια είναι τα συμπτώματα: Υψηλός πυρετός, πρησμένοι λεμφαδένες, έντονη κόπωση και αδυναμία.

Πώς αντιμετωπίζεται: Η κλινική εικόνα συνήθως έχει θορυβώδη συμπτωματολογία. Μερικές φορές όμως μπορεί να έχει άτυπα συμπτώματα: όπως καταβολή δυνάμεων, ανορεξία κ.α.. Η κλινική εξέταση μαζί με τον εργαστηριακό έλεγχο θα μας οδηγήσουν στην σωστή διάγνωση. Μπορεί να συνυπάρχει διόγκωση του σπλήνα ή και του συκωτιού. Ανάλογα με τα ευρήματα των εργαστηριακών εξετάσεων θα καθοριστεί και η θεραπεία. Για τη θεραπεία της συνιστάται ξεκούραση, άφθονα υγρά, σωστή διατροφή και κατάλληλα φάρμακα (αντιβιοτικά κ.α.).

Με τη συνεργασία της Ιωάννας Δραμπέλη (παιδίατρος).