Μια σειρά από νέες έρευνες συνδέουν το αυξημένο σωματικό βάρος με προβλήματα στο σπέρμα άρα και τη γονιμότητα. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Seminars in Reproductive Medicine, η αύξηση της παχυσαρκίας στις χώρες του δυτικού κόσμου συνδέεται άμεσα με τις φθορές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια σε διάφορες παραμέτρους που επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος στους άντρες. Συγκεκριμένα, αφού μελέτησαν δεκάδες έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με την παχυσαρκία και την υπογονιμότητα, οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το υπερβολικά βάρος στους άντρες συχνά συνυπάρχει με μικρότερη συγκέντρωση σπερματοζωαρίων στο σπέρμα, μικρότερη ποσότητα και κινητικότητα του σπέρματος και διαφοροποιήσεις στη μορφολογία του. Επιπλέον, η γονιμότητα φαίνεται να επηρεάζεται αρνητικά και από άλλους παράγοντες που συνδέονται επίσης με την παχυσαρκία, όπως η μειωμένη διάθεση για σεξ και οι στυτικές δυσλειτουργίες.