Όπως δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση «Brain and Cognition», όταν μασάμε τσίχλα, γινόμαστε 10 φορές ταχύτεροι στις αντιδράσεις μας. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός ότι ενισχύεται η αιμάτωση του εγκεφάλου, και μάλιστα 8 περιοχών του, με αποτέλεσμα να συντελείται μια νοητική εγρήγορση.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιστήμονες από το «Εθνικό Ινστιτούτο Ραδιολογικών Επιστημών» της Ιαπωνίας πραγματοποίησαν την έρευνά τους σε εθελοντές και των δύο φύλων, τους οποίους χώρισαν σε δύο ομάδες: στη μία μασούσαν τσίχλα, στην άλλη δεν μασούσαν. Με τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας, κατέγραφαν τις αντιδράσεις του εγκεφάλου των συμμετεχόντων.

Επιπλέον, τους υπέβαλαν σε μια 30λεπτη δοκιμασία, κατά την οποία έπρεπε να πατήσουν ένα κουμπί με το δεξί ή το αριστερό τους χέρι, ανάλογα με την εκάστοτε κατεύθυνση που είχαν τα βέλη που έβλεπαν μπροστά τους. Αυτό που ήθελαν να βαθμολογήσουν ο ειδικοί ήταν ο χρόνος της αντίδρασης των εθελοντών και τα επίπεδα της εγρήγορσής τους.

Αυτό, λοιπόν, που παρατήρησαν είναι ότι όσοι από τους συμμετέχοντες δεν μασούσαν τσίχλα χρειάζονταν περίπου 545 χιλιοστά του δευτερολέπτου για να αντιδράσουν, συγκριτικά με εκείνους που μασούσαν τσίχλα, οι οποίοι χρειάζονταν μόλις 493 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η μαγνητική τομογραφία, μάλιστα, έδειξε ότι οι περιοχές του εγκεφάλου που «θερμαίνονταν» κατά το μάσημα σχετίζονται με την κίνηση και την προσοχή.

Μπορεί οι επιστήμονες να μη γνωρίζουν ακόμη με ακρίβεια σε ποιο βαθμό μπορεί το μάσημα της τσίχλας να επηρεάσει τις νοητικές ικανότητες, ωστόσο «τα συγκεκριμένα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ενισχύει τα επίπεδα διέγερσης και εγρήγορσης του εγκεφάλου, μια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των νοητικών επιδόσεων», όπως οι ίδιοι τονίζουν.