Η κόρη σας είναι ακόμα μικρή για να έχει πλήρως καθαρή άρθρωση. Το θετικό είναι ότι οι γλωσσικές της δεξιότητες είναι σύμφωνα με τα λεγόμενά σας ανάλογες της αναπτυξιακής της ηλικίας. Η δυσκολία εντοπίζεται στην άρθρωση η οποία όμως έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης καθώς το παιδί θα μεγαλώνει και ιδιαίτερα μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν οι ήχοι που η κόρη σας δεν παράγει σωστά είναι οι τρεις που αναφέρετε λόγος ανησυχίας συντρέχει μόνο για το «γ». Βέβαια αν έχετε την αίσθηση ότι γενικά δεν μιλάει καθαρά και τρίτοι έχουν δυσκολία να καταλαβαίνουν την ομιλία του παιδιού θα ήταν καλό να κάνετε μια λογοπαθολογική εκτίμηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει το παιδί να κάνει λογοθεραπείες από τώρα, αλλά θα έχετε μια πλήρη και έγκυρη εικόνα των λεκτικών δεξιοτήτων της κόρης σας και θα σας συμβουλεύσουν κατάλληλα για το τι θα πρέπει να κάνετε. Στο σπίτι το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μιλάτε στο παιδί καθαρά χωρίς να το διορθώνετε. Τα βιβλία και άλλα γλωσσικά παιχνιδάκια βοηθούν καθώς δίνουν στο παιδί ερεθίσματα και ευκαιρίες να μιλήσει. Γενικά να έχετε υπ’ όψιν σας ότι από τα 4μισι χρόνια αρχίζουμε να περιμένουμε όλο και πιο καθαρή άρθρωση στα παιδιά με στόχο να πάνε στην πρώτη δημοτικού χωρίς λάθη στην ομιλία τους.   Ελισσάβετ Κυριακοπολου MS CCC-SLP Παθολόγος λόγου και ομιλίας