Την περίπτωση αυτή την ονομάζουμε ασυμπτωματική μικροβιουρία. Ασυμπτωματική μικροβιουρία είναι η απομόνωση αριθμού μικροβίων 100000/ml oύρων σε 2 ή και σε 3 δείγματα ούρων ασυμπτωματικών παιδιών. Η ασυμπτωματική μικροβιουρία θεωρείται ως ένα φαινόμενο που οι υποδοχείς του βλεννογόνου επιτρέπουν την προσκόλληση του παθογόνου βακτηριδίου δημιουργώντας κατάσταση ανάλογη με τον αποικισμό και όχι με λοίμωξη. Έχουν γίνει πολλές μελέτες και εργασίες για την κατάσταση αυτή που μπορεί να υπάρχει σε κάποια παιδιά ακόμη και από την βρεφική ηλικία έως την ενηλικίωσή τους. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι η ασυμπτωματική μικροβιουρία δεν ευθύνεται για μελλοντική δυσμενή εξέλιξη της νεφρικής λειτουργίας. Η αντιμικροβιακή αγωγή σε τέτοιες περιπτώσεις φαίνεται ότι αυξάνει την πιθανότητα (συμπτωματικής) λοίμωξης με ανθεκτικά στελέχη μικροβίων. Επειδή  η ασυμπτωματική μικροβιουρία δεν θεωρείται επιβλαβής δεν επιβάλλεται συστηματικός έλεγχος. Όσον αφορά την φίμωση,καλό θα ήταν να την αντιμετωπίσετε με  επέμβαση από παιδοχειρουργό, αφού η φίμωση είναι αιτία αποικισμού της περιοχής με παθογόνα μικρόβια. Χρυσάνθη Λαθήρα, παιδίατρος