Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε τριαντάχρονες γυναίκες που αναζήτησαν βοήθεια για υπογονιμότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν όσες είχαν ομάδα αίματος 0 είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίζουν μειωμένα αποθέματα ωαρίων. Η υπεύθυνη της έρευνας Lubna Pal δήλωσε ότι αυτά τα στοιχεία δεν θα πρέπει να θορυβήσουν τις υγιείς γυναίκες, αλλά να αποτελέσουν βοηθητικό εργαλείο για έγκαιρη και περισσότερο ακριβή πρόγνωση γονιμότητας. Η έρευνα δημοσιεύεται στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού Human Reproduction. Σύμφωνα με την ερευνήτρια, κάποιες γυναίκες παρότι νεαρής ηλικίας διαθέτουν έναν πολύ μικρό αριθμό ωαρίων. Συνήθως οι ερευνητές μετρούν επίπεδα της ορμόνης FSH για να διαπιστώσουν αν μια γυναίκα έχει μειωμένα αποθέματα ωαρίων. Υψηλά επίπεδα συνήθως υποδεικνύουν ότι έχει. Η Pal μελέτησε τα επίπεδα FSH 544 γυναικών, των οποίων η μέση ηλικία ήταν τα 35 και αναζητούσαν βοήθεια κατά της υπογονιμότητας. Έχοντας λάβει υπόψη την επίδραση της ηλικίας, ανακάλυψε ότι γυναίκες με ομάδα αίματος 0 και Β έχουν επίπεδα FSH αρκετά υψηλά ώστε να δείχνουν ότι υπήρχαν μειωμένα αποθέματα ωαρίων. Γυναίκες με ομάδες A και AB, γενικά ήταν λιγότερο πιθανό σε σχέση με άλλες να εμφανίζουν επίπεδα FSH που να υποδεικνύουν μειωμένα αποθέματα ωαρίων. Στην έρευνα υπήρξαν λίγες γυναίκες με ομάδα αίματος Β ώστε να εντοπιστεί αν επηρεάστηκαν τα αποθέματα ωαρίων. Η ερευνήτρια δήλωσε ότι νεαρές γυναίκες με ομάδα 0 μπορεί να χρειάζονται εξέταση ρουτίνας για να καθοριστεί ο κίνδυνος υπογονιμότητας αργότερα. Ωστόσο, επειδή η έρευνα περιέλαβε μόνο γυναίκες που αναζητούσαν αγωγή κατά της υπογονιμότητας, η ερευνήτρια προειδοποίησε ότι τα ευρήματα δεν αφορούν τον ευρύτερο πληθυσμό. Ωστόσο έχοντας τονίσει αυτό, έχουμε αρκετούς λόγους να ανησυχούμε για υψηλά επίπεδα FSH σε κάποιαν που δεν εμφανίζει υπογονιμότητα, δήλωσε. Πρόσθεσε ότι αν μια νεαρή υγιής γυναίκα είχε υψηλά επίπεδα FSH θα την εξέταζε για άλλα σημάδια μειωμένης γονιμότητας. Οι ερευνητές πρέπει να καθορίσουν αν η σχέση μεταξύ της ομάδας αίματος και της γονιμότητας είναι σταθερή στους πληθυσμούς και αν αφορά τις υγιείς γυναίκες. ‘Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα πώς δρα. Η Pal υποθέτει ότι ο ίδιος μοριακός μηχανισμός που καθορίζει την ομάδα αίματος μπορεί ενδεχομένως να επηρεάζει τα κύτταρα των ωαρίων. Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν στον υγιή πληθυσμό σε γυναίκες με ομάδα αίματος 0, μπορεί αυτές να αρχίσουν να σκέφτονται να συλλάβουν νωρίτερα.