Συνήθως. σε ένα τρίχρονο παιδάκι συστήνεται να κάνει ρυθμική γυμναστική που βοηθάει στο συντονισμό των κινήσεων του μικρού παιδιού με τη βοήθεια της μουσικής. Τέτοια γυμναστική δεν αναστέλλει την σωματική ανάπτυξη του παιδιού αντίθετα το βοηθά στην αντίληψη του σώματός του και του ρυθμού. Χρυσάνθη Λαθήρα (παιδίατρος)