Τι είναι αυτό που κάνει κάποια παιδικά δωμάτια να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπα;

Σε όλους τους χώρους που καλούμαστε να διακοσμήσουμε τρεις είναι οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές: 1. Ένας επιτυχημένος χώρος πρέπει να είναι λειτουργικός. 2. Ένας επιτυχημένος χώρος πρέπει να εκφράζει ατμόσφαιρα. 3. Ένας επιτυχημένος χώρος πρέπει να μας δίνει την αίσθηση αρμονίας σε όλα του τα επίπεδα. Αυτό το παιδικό δωμάτιο παίρνει άριστα σε όλα! Pic source http://www.mydeer.nl/interiordesign.html