Σύμφωνα με την μελέτη της επιστημονικής επιθεώρησης British Journal of Developmental Psychology, όταν παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών κλήθηκαν να δουν φωτογραφίες ενηλίκων και να απαντήσουν ποιος πιστεύουν ότι γνωρίζει την απάντηση σε μία ερώτηση, η πλειοψηφία έδειξε τον πιο όμορφο άνθρωπο.

«Βλέπουμε από τα αποτελέσματα ότι τα παιδιά – κυρίως τα κορίτσια- έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στα ελκυστικά πρόσωπα, ακόμη κι αν δεν υπάρχουν προφανείς λόγοι» εξηγεί ο Igor Bascandziev, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Στην έρευνα πήραν μέρος 32 παιδιά στα οποία δόθηκαν δύο αντικείμενα και δύο φωτογραφίες που απεικόνιζαν δύο κοπέλες, οι οποίες επιλέχθηκαν για το πόσο ελκυστικές είναι με βάση τα κριτήρια φοιτητών. Έτσι, στα παιδιά δόθηκε η φωτογραφία της κοπέλας που ήταν πρώτη στη λίστα και αυτής που ήταν στην τελευταία θέση. Στη συνέχεια, τα παιδιά ρωτήθηκαν ποια από τις δύο κοπέλες πιστεύουν ότι γνωρίζει το όνομα του αντικειμένου, έχοντας ως μοναδικό κριτήριο την εμφάνισή τους. Αφού έδειξαν στα παιδιά πώς πιστεύει η κάθε κοπέλα ότι ονομάζονται το κάθε αντικείμενο, τα παιδιά κλήθηκαν να επιλέξουν ποια έδωσε τη σωστή απάντηση. Τα περισσότερα παιδιά επέλεξαν την πιο ελκυστική κοπέλα. Ο Igor πιστεύει ότι τα κορίτσια επηρεάζονται περισσότερο από το πόσο ελκυστικό είναι ένα πρόσωπο, γιατί τα αγόρια μπορεί να μην έδωσαν τόσο μεγάλη προσοχή στις εικόνες. Υποστήριξε επίσης, ότι τα κορίτσια μπορεί να έχουν καλύτερη αντίληψη της τελειότητας του προσώπου, μια θεωρία που έχει υποστηριχθεί από πολλές ακόμη μελέτες.