Σίγουρα η θέσπιση ορίων ξεκινά από νωρίς, αλλά στην ηλικία των 2,5 ετών το παιδί δεν είναι ακόμα σε θέση να κατανοήσει γιατί πρέπει να κάνει κάτι, τι είναι κακό κ.λπ. Το πρώτο, λοιπόν, που πρέπει να κάνετε είναι οι στόχοι σας ως προς την υπακοή να είναι λίγοι και συγκεκριμένοι. Στην πράξη, η κόρη σας θα πρέπει να ακολουθεί τις βασικές γραμμές του σπιτιού. Επιπλέον, η οριοθέτηση ξεκινά πάντα από το περιβάλλον. Όταν το παιδί γνωρίζει πως μπορεί να βρει στήριξη αλλού, δεν πρόκειται να υπακούσει σε κάτι που δεν θέλει, όσο και να το προσπαθείτε. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να συμφωνηθεί με τους υπόλοιπους ενήλικες ποιος θα είναι η πηγή της οριοθέτησης, ποιοι κανόνες θέλετε οπωσδήποτε να εφαρμοστούν και να ακολουθείτε όλοι την ίδια γραμμή. Αν δεν υπάρξει αυτό, όλες οι προσπάθειες θα είναι μάταιες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην επικοινωνία σας με την κόρη σας. Νέλλη Θεοδοσίου (παιδοψυχολόγος)