Μπορεί να γίνει προσπάθεια φυσιολογικού τοκετού μετά από καισαρική τομή λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της μήτρας και η υγεία του νεογνού. Δεν υπάρχει όριο καισαρικών τομών. Ιωάννα Τσιαούση (μαιευτήρας – γυναικολόγος)