Τα πιπίλισμα των δαχτύλων είναι μία πολύ δυνατή συνήθεια που δύσκολα κόβεται στην ηλικία των 5 ετών. Αφού πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο παιδί συζητήστε μαζί του, εξηγήστε του πόσο κακό κάνει στα δόντια του και προσπαθήστε να εκλογικεύσετε την παρορμητική κίνηση του πιπιλίσματος, δώστε του ένα υποκατάστατο π.χ  ένα  νάνι (πανάκι, κουκλάκι) Αν αυτό δεν αποδίδει φροντίστε όταν τον πάρει ο ύπνος να τραβήξετε το χεράκι του ώστε να πιπιλάει λιγότερο χρόνο  το δάκτυλό του. Χρυσάνθη Λαθήρα (παιδίατρος)