Πολλοί μπορεί να είναι οι λόγοι που ένα παιδί ξεκινά να λέει ψέματα πχ. όταν οι γονείς είναι αυταρχικοί ή  έχουν υπερβολικές προσδοκίες από εκείνα, όταν νιώθουν ότι δεν γίνονται αποδεκτά κά.  Προσπαθήστε να καταλάβετε αν χρησιμοποιεί το ψέμα και στις άλλες σχέσεις του ή μόνο μαζί σας.  Αν το ψέμα είναι ο τρόπος επικοινωνίας του με τους άλλους τότε ενδεχομένως υπάρχουν και άλλα προβλήματα στο παιδί που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και αντιμετώπισης από επαγγελματία ψυχικής υγείας. Δεν μας γράφετε αν διαχειριστήκατε τις μαθησιακές του δυσκολίες και τα ψέματα που έλεγε. Στη παρούσα φάση επικεντρωθείτε στη σχέση σας μαζί του,  να συζητάτε χωρίς να του ασκείτε κριτική, ούτε να τον παγιδεύετε στα πιθανά ψέματα που σας λέει.  Η συμπεριφορά σας είναι καθοριστικής σημασίας, είναι αναγκαίο να πάψετε να το στοχοποιείτε ως το «προβληματικό» σας παιδί. Αυτά είναι κάποιες πρώτες σκέψεις στα πλαίσια ενός μηνύματος, ωστόσο είναι απαραίτητο να απευθυνθείτε εσείς αρχικά σε ψυχολόγο στη περιοχή σας, εφόσον το παιδί είναι αρνητικό, για τη σχέση σας μαζί του και στη πορεία ο γιος σας.    Αλεξάνδρα Καππάτου (Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος – Συγγραφέας)