Η νηπιακή ηλικία εκτείνεται από το 3ο έως το 5ο – 6ο έτος. Η κόρη σας βρίσκεται λοιπόν στη νηπιακή ηλικία, της οποίας το βασικό ψυχοκοινωνικό χαρακτηριστικό είναι η τάση αυτονόμησης, και αργότερα λήψης πρωτοβουλιών. Το νήπιο, αρχίζει να εξερευνά τον κόσμο γύρω του, και διαπιστώνει ότι μπορεί να κάνει πράγματα μόνο του πια (συχνά ακούμε νήπια να λένε: «όχι, μόνος/ -η μου!»), και θέλει να τα κάνει όπως και όταν θέλει. Ενδέχεται λοιπόν η συμπεριφορά που περιγράφετε να εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό. Πέρα όμως από αυτό, πιθανόν συμμετέχουν και άλλοι παράγοντες, όπως η ιδιοσυγκρασία του παιδιού, η αλλαγή συνθηκών ζωής και περιβάλλοντος κ.α. Για το λόγο αυτό, καλό θα είναι να αναζητήσετε Ψυχολόγο που να μιλά αγγλικά, ώστε να μπορεί να σας κατευθύνει με βάση και το ιστορικό του παιδιού.   Δέσποινα Κεφαλίδου, Ψυχολόγος, MSc Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός