Όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε και εσείς, η έμφαση που δίνουν γονείς και εκπαιδευτικοί, είναι κυρίως στο μαθησιακό κομμάτι. Ωστόσο, το κοινωνικό είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί τίθενται οι βάσεις για μια καλή μετέπειτα διαπροσωπική αλληλεπίδραση. Καλό είναι να διερευνήσετε τους λόγους που το παιδί αρνείται να πάει σχολείο και να προσπαθήσετε να το ενισχύσετε ώστε να αμύνεται διεκδικώντας το δίκιο του. Χρειάζεται ενθάρρυνση για να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του. Επιπλέον, μπορείτε να καλείτε συμμαθητές στο σπίτι, ώστε να συναλλάσσεται περισσότερο κοινωνικά ή/και να τον εγγράψετε σε κάποια ομαδική δραστηριότητα (αθλητική ή άλλη, π.χ. Προσκόπους). Εάν η κατάσταση επιμείνει και με το πέρας της Α΄ Δημοτικού, θα ήταν χρήσιμο να συμβουλευθείτε κάποιον Ψυχολόγο.   Δέσποινα Κεφαλίδου, Ψυχολόγος, MSc Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός