Καλό είναι να επισκεφθείτε από κοινού με τον πρώην σύζυγό σας κάποιον Ψυχολόγο, ο οποίος θα σας κατευθύνει για το πώς να ενημερώσετε (από κοινού) το παιδί σας για την οικογενειακή σας κατάσταση, κάτι που είναι απαραίτητο για την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξή του. Συνήθως τα πράγματα φαίνονται πιο δύσκολα σε εμάς τους ενήλικες, παρά στα παιδιά, μη διστάζετε να πείτε την αλήθεια στο παιδί σας! Θα είναι ανακουφιστικό και για εσάς, και για εκείνο.     Δέσποινα Κεφαλίδου, Ψυχολόγος, MSc Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός