Τα παιδιά αντιμετωπίζουν τον ύπνο σαν την διακοπή του παιχνιδιού ή και των στιγμών που βρίσκονται με τους γονείς τους, ακόμα και αν είναι πολύ κουρασμένα. Το μεσημέρι μετά το φαγητό καλό θα ήταν να πέσουν οι τόνοι, να μειώσουμε την ένταση της φωνής και να δώσουμε το σήμα ότι είναι ώρα να ξεκουραστούμε. Μπορούμε να  χαλαρώσουμε τα παιδιά, διαβάζοντάς τους ένα παραμύθι με ήσυχη χαμηλή φωνή. Ζέτα Συμεώνογλου,  παιδίατρος