Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση δεν αποτελεί νόσο αλλά φαινόμενο –σύμπτωμα που απαντάται σε όλες τις ηλικίες, συχνότερα όμως στην βρεφική ηλικία και συμβαίνει κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Οφείλεται σε ανωριμότητα ενός σφιγκτήρα μεταξύ του κατώτερου τμήματος του οιφοφάγου (κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας) και του στομάχου (λοξές μυϊκές ίνες του θόλου του στομάχου ) καθώς  και μέρος του  διαφράγματος. Με την πάροδο του χρόνου ελαττώνονται τα συμπτώματα και επανέρχεται η λειτουργία του σφιγκτήρα. Αν για κάποιο λόγο παραταθεί η παλινδρόμηση καλό θα ήταν να γίνει διερεύνηση των συμπτωμάτων και να αρχίσει θεραπευτική αγωγή. Ζέτα Συμεώνογλου,  παιδίατρος