Το πιπίλισμα του δακτύλου σε αυτήν την ηλικία θεωρείται κάτι φυσιολογικό. Συνήθως εξαφανίζεται μέχρι την ηλικία των 4 χρόνων, αρκεί να μην αρχίσουμε να το σχολιάζουμε αρνητικά μπροστά στο παιδί, κάνοντάς το να νιώθει αρνητικά και μειονεκτικά.  Αν παραμείνει μετά την ηλικία των τεσσάρων χρόνων, τότε μπορεί να αλείφουμε το δάκτυλο με κάτι που να μην είναι γευστικό, έτσι ώστε ασυναίσθητα το παιδί να παύει να βρίσκει ευχαρίστηση σε αυτό.  Στην ίδια ηλικία καλό θα ήταν να επιβραβεύουμε το παιδί όταν δεν πιπιλάει το δάκτυλό του. Ζέτα Συμεώνογλου,  παιδίατρος