Ένα κορίτσι 15 χρονών πριν εκτιμηθεί για το ύψος της θα πρέπει να διερευνηθεί για το στάδιο εφηβείας της, στοιχεία που δεν καταγράφονται εδώ. Συνήθως στα 15 έτη έχει αρχίσει η περίοδος και λίγα περιθώρια μένουν για την συνέχιση της σωματικής αύξησης. Το ύψος στόχος στην περίπτωση αυτή εδώ  είναι (ύψος πατέρα -13cm) + (ύψος μητέρας) / 2 δηλαδή 161.5cm με απόκλιση  +/-5cm περίπου.   Ζέτα Συμεώνογλου,  παιδίατρος