Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Brigham Young διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα παιδιά που πέφτουν συχνότερα θύματα σχολικού εκφοβισμού είναι τα υπέρβαρα. Λυπηρό συμπέρασμα μάλιστα της έρευνας αυτής είναι ότι τα παιδιά που έχουν υποστεί εκφοβισμό από τους συνομηλίκους τους, εξακολουθούν να νιώθουν φόβο ακόμη και ένα χρόνο μετά! Η μελέτη, που δημοσιεύεται στην έγκυρη επιστημονική επιθεώρηση Journal of Pediatric Psychology, πραγματοποιήθηκε σε έξι δημοτικά σχολεία του Midwest σε παιδιά μεταξύ τέταρτης και πέμπτης δημοτικού. Το ερωτηματολόγιο που έβαλαν οι παιδοψυχολόγοι αφορούσε στο κατά πόσο ένιωθαν τα υπέρβαρα παιδιά άνετα να παίξουν στο προαύλιο, ή να αθληθούν. Η λυπηρή πλειοψηφία απάντησε ότι  το γεγονός ότι οι συμμαθητές τους, τους πείραζαν κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας ήταν ο πλέον αποτρεπτικός παράγοντας για να ασχοληθούν με αυτές! «Ελπίζουμε ότι η μελέτη μας θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για την πρόληψη του εκφοβισμού, ώστε να μην αποθαρρύνονται τα παιδιά από τις σωματικές δραστηριότητες και το ελεύθερο παιχνίδι», τονίζει ο ερευνητής και καθηγητής ψυχολογίας Chad Jensen!