Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι γενετιστές ασχολούνται σοβαρά με το πόσο καθοριστική είναι η σειρά γέννησης ενός παιδιού. Μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησαν ερευνητές από το University of Essex’s Institute for Social and Economic Research μας λέει ότι τα πρωτότοκα μπορεί να έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και περισσότερες φιλοδοξίες  από τα μικρότερα αδέρφια τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 3.553 ατόμων και σε 1.503 ομάδες αδελφών. Σε κάθε οικογένεια εξετάσθηκε ο αριθμός των παιδιών στην οικογένεια, η ηλικία, το φύλο, οι σχέσεις, καθώς και οι εκπαιδευτικές τους  φιλοδοξίες. Σύμφωνα με την έρευνα τα πρωτότοκα παιδιά είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες (16% υψηλότερο ποσοστό) να παρακολουθήσουν ανώτατη εκπαίδευση σε σχέση με τα μικρότερα αδέλφια τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, στην οποία και δημοσιεύθηκε, η έρευνα τα πρωτότοκα παιδιά έχουν αυτό το πλεονέκτημα πιθανώς γιατί οι γονείς  έχουν αφιερώσει περισσότερο χρόνο και ενέργεια στα πρωτότοκα παιδιά, καθώς και περισσότερη οικονομική υποστήριξη