Πέρα από τις γνωστές συνέπειές της, η ανεργία μειώνει και τη γονιμότητα των γυναικών, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα. Σύμφωνα με τη μελέτη οι γυναίκες που πλήττονται κυρίως είναι αυτές μεταξύ 20 έως 25 ετών. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πρίνστον συσχέτισαν στατιστικά στοιχεία για τη διαχρονική γονιμότητα των γυναικών (γεννήσεις ανά έτος) με τον δείκτη της ανεργίας στις ΗΠΑ. Έτσι, ανέλυσαν πάνω από 140 εκατομμύρια γεννήσεις κατά την περίοδο 1975 – 2010, εστιάζοντας στην ημερομηνία της σύλληψης του παιδιού παρά της γέννας, καθώς είναι η αρχική απόφαση για την εγκυμοσύνη αυτή που κυρίως επηρεάζεται από την προσωπική και γενικότερη οικονομική κατάσταση. Η ανάλυση έδειξε ότι για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα (1%) που αυξάνεται η μέση ανεργία, μειώνεται η μέση γονιμότητα των γυναικών ηλικίας 20 έως 24 ετών κατά έξι γεννήσεις ανά 1.000 γυναίκες. Σε βάθος χρόνου (έως την ηλικία των 40 ετών για τις ίδιες γυναίκες), έχουν χαθεί συνολικά 14,2 γεννήσεις ανά 1.000 γυναίκες εξαιτίας της αρχικής αύξησης της ανεργίας κατά 1%. Αυτή η πιο μακροπρόθεσμη επίπτωση οφείλεται κυρίως στις γυναίκες που -λόγω της ανεργίας- τελικά δεν κάνουν καθόλου παιδιά. Οι αναλυτές των δημογραφικών στοιχείων, πάνω από έναν αιώνα μελετούν τη σχέση ανεργίας και γονιμότητας. Οι περισσότερες έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η γονιμότητα πέφτει βραχυπρόθεσμα λόγω της ανεργίας, όμως, ως τώρα ήταν άγνωστο αν πρόκειται για μια προσωρινή επίπτωση, καθώς οι περισσότερες γυναίκες μπορεί απλώς να αναβάλλουν τη γέννηση ενός παιδιού, έως ότου βελτιωθούν τα οικονομικά τους. Η νέα μελέτη, όμως, δείχνει ότι πέρα από τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις, υπάρχουν και μακροχρόνιες. Δηλαδή οι ίδιες γυναίκες που βίωσαν την ανεργία κατά την τρίτη δεκαετία της ζωής τους, κάνουν τελικά λιγότερα ή καθόλου παιδιά στην διάρκεια της γόνιμης ζωής τους. Όπως επισημαίνει η έρευνα, «είναι πράγματι αξιοσημείωτο ότι οι αλλαγές στις μακροοικονομικές συνθήκες κατά τη νεαρή ενήλικη ζωή έχουν τέτοια σημαντική επίπτωση στην μελλοντική ζωή μιας γυναίκας». Η μελέτη επισημαίνει ότι αν σε μια χώρα υπάρχει παρατεταμένη ύφεση και ανεργία (όπως την εποχή του μεσοπολέμου), τότε κατά τη συνολική περίοδο των ετών που η οικονομία θα βρίσκεται σε πτώση, θα «χαθεί» αθροιστικά ένας καθόλου αμελητέος αριθμός παιδιών λόγω λιγότερων γεννήσεων.