Σύμφωνα με την έρευνα, στην πενταετία 2009-2013 τα νοικοκυριά που αδυνατούν να παρέχουν στα παιδιά τους βασικά αγαθά και υπηρεσίες αυξήθηκαν δραματικά, με τη μεγαλύτερη αύξηση να εντοπίζεται στο ποσοστό των οικογενειών που έχουν «κόψει» τα παιδιά τους από τις σχολικές εκδρομές (από 7,6% το 2009 σε 25,4% το 2013). Την ίδια ώρα, 1 στις 5 οικογένειες (18,4%) δηλώνει ότι δεν μπορεί για οικονομικούς λόγους να διαθέσει κατάλληλο χώρο στα παιδιά της για σχολική μελέτη, ενώ το 2009 το ποσοστό ήταν «μόλις» 11,7%. Η κρίση διπλασίασε και το ποσοστό των νοικοκυριών που δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα γεύμα µε κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθημερινή βάση (7,4% το 2013 από 4% το 2009), ενώ τετραπλασίασε το ποσοστό των νοικοκυριών που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στα παιδιά τους νωπά φρούτα και λαχανικά µία φορά την ημέρα (4,4% το 2013 από 1,1% το 2009). Αναλυτικά, τα ευρήματα της έρευνας έχουν ως εξής: Τα νοικοκυριά µε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών, παρέχουν στα παιδιά τους καινούρια ρούχα σε ποσοστό 98,7%, και δύο ζευγάρια υποδημάτων στο σωστό μέγεθος σε ποσοστό 99,3%. Το 1,3% και το 0,7% των νοικοκυριών αντίστοιχα δηλώνει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να παρέχει τα παραπάνω στα παιδιά του. Τα νοικοκυριά που δηλώνουν ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρέχουν στα παιδιά τους καινούρια ρούχα ή δύο ζευγάρια υποδημάτων στο σωστό μέγεθος, ανήκουν στον φτωχό πληθυσμό Το 20,8% των φτωχών νοικοκυριών, δηλώνει ότι δεν μπορεί να παρέχει στα παιδιά του εξοπλισμούς υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής, ενώ το 15,4% αδυνατεί να παρέχει στα παιδιά του παιχνίδια εσωτερικού χώρου Το 90,3% των νοικοκυριών, παρέχει στα παιδιά του ένα γεύµα µε κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθημερινή βάση, ενώ το 94,7% των νοικοκυριών παρέχει στα παιδιά του τη δυνατότητα να καταναλώνουν νωπά φρούτα και λαχανικά µία φορά την ημέρα. Το 1,7% των µη φτωχών νοικοκυριών δηλώνει ότι δεν έχει την οικονομική  δυνατότητα να παρέχει στα παιδιά του ένα γεύμα µε κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθημερινή βάση, ενώ το 1,3% δηλώνει ότι για οικονομικούς λόγους δεν παρέχει στα παιδιά του τη δυνατότητα να καταναλώνουν νωπά φρούτα και λαχανικά µία φορά την ημέρα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον φτωχό πληθυσμό είναι 22,3% και 12,6% αντίστοιχα Σε ποσοστό 82,9% τα νοικοκυριά δηλώνουν ότι έχουν την δυνατότητα να καλύψουν οικονομικά την τακτική συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες αναψυχής. Τα φτωχά νοικοκυριά δηλώνουν ότι δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα σε ποσοστό 36,3%. Το 86% περίπου των νοικοκυριών, μπορεί να καλύψει οικονομικά τη διοργάνωση παιδικών εκδηλώσεων (γενέθλια, ονομαστικές εορτές), ενώ τα ποσοστά για τον φτωχό και τον µη φτωχό πληθυσμό είναι 66,9% και 93,4%, αντίστοιχα Το 68,7% των φτωχών νοικοκυριών, δηλώνει ότι δεν μπορεί να καλύψει οικονομικά την συμμετοχή των παιδιών του σε σχολικές εκδρομές και εκδηλώσεις µε ίδιους οικονομικούς πόρους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα µη φτωχά νοικοκυριά ανέρχεται σε 8,8%. Σε ποσοστό 9,2% τα νοικοκυριά, δηλώνουν ότι δεν μπορούν να παρέχουν στα παιδιά τους τη δυνατότητα να προσκαλούν περιστασιακά, στο σπίτι ή αλλού, φίλους για παιχνίδι και φαγητό, ενώ τα ποσοστά για τον φτωχό και τον µη φτωχό πληθυσμό είναι 23,7% και 3,7% αντίστοιχα. Τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο αδυναμία να παρέχουν στα παιδιά τους βασικά αγαθά και υπηρεσίες είναι τα νοικοκυριά που έχουν 4 ή περισσότερα παιδιά. Συγκεκριμένα, τα νοικοκυριά µε 3 παιδιά δεν µπορούν να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής των παιδιών τους σε σχολικές εκδροµές σε ποσοστό 45,1%, ενώ για τα νοικοκυριά που έχουν 4 ή περισσότερα παιδιά το ποσοστό ανέρχεται σε 66,5%. Αντίστοιχα, τη δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων (γενέθλια, ονοµαστικές εορτές κλπ.), δεν µπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους τα νοικοκυριά µε 3 παιδιά σε ποσοστό περίπου 16%, ενώ τα νοικοκυριά µε 4 ή περισσότερα παιδιά δηλώνουν ότι δεν µπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα αυτή στα παιδιά τους σε ποσοστό 28,6%.