Το 2015, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά του Μουσείου Ηρακλειδών μπαίνουν κάτω από μια κοινή «ομπρέλα» υπό την ονομασία STEM & ART (: Ακρωνύμιο από τις λέξεις Science, technology, engineering και math – Επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), αλλά και επεκτείνονται καθώς πλέον απευθύνονται σε μαθητές τόσο του Νηπιαγωγείου όσο και όλων των τάξεων του Δημοτικού, αλλά και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου.

Μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση με διαδραστικά και παραστατικά εκθέματα-παιχνίδια, καθώς και επιλεγμένα έργα Τέχνης,  τα παιδιά ανακαλύπτουν και διαχειρίζονται τις βασικές μαθηματικές έννοιες που αντιστοιχούν στην ύλη της τάξης τους σύμφωνα με το αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα. Παράλληλα βιώνουν τα μαθηματικά μέσα από τη σχέση τους  με τη φυσική, τη ρομποτική και την αρχιτεκτονική, ως «τη γλώσσα που είναι γραμμένο το βιβλίο της φύσης», οικοδομώντας σε στέρεες βάσεις τη λογικομαθηματική τους σκέψη.

«Η λέξη παιδί συνδέεται ετυμολογικά με το ρήμα παίζω και αυτό δεν είναι τυχαίο», λένε οι ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών κι επιμελητές του εκπαιδευτικού προγράμματος του Μουσείου Ηρακλειδών, Αποστόλης Παπανικολάου και Άρης Μαυρομμάτης. «Το παιδί είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με το παιχνίδι. Στόχος μας είναι, τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά, το μέλλον της ανθρωπότητας, να έρθουν με το φυσικό τους και γνώριμο τρόπο, το παιχνίδι, σε επαφή με την Επιστήμη, την Τέχνη και τα Μαθηματικά».

Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM & ART περιλαμβάνει τα εξής 5 εκπαιδευτικά εργαστήρια:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Αποστόλης Παπανικολάου – Ε: apapanikolaou@herakleidon-art.gr Άρης Μαυρομμάτης – Ε: amavromatis@herakleidon-art.gr Ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΩΡΕΣ:

Νηπιαγωγείο: Β’ Κύκλος 7/2/2015-7/3/2015 Σάββατο 16:00-18:00

Α’- Β’ Δημοτικού: Β’ Κύκλος 8/2/2015-8/3/2015 Κυριακή 10:00-12:00

Γ’- Δ’ Δημοτικού: Β’ Κύκλος 8/2/2015-8/3/2015 Κυριακή 12:00-14:00

Ε’- ΣΤ’ Δημοτικού: Β’ Κύκλος 8/2/2015-8/3/2015 Κυριακή 14:00-16:00

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

60 ευρώ κάθε κύκλος κατ’ άτομο (ή 15 ευρώ/μάθημα)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ’-Δ’ & Ε’-ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα WeDo είναι ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής για μαθητές Γ’ & Δ’ τάξεων του Δημοτικού. Οι μαθητές δημιουργούν ομάδες, μαθαίνουν να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν δημιουργώντας  μηχανικές κατασκευές που θα τις χρησιμοποιούν ως πρωταγωνιστές σε ιστορίες (παραμύθια) βγαλμένα από την πραγματική ζωή, μέσα από τις ανάγκες ανθρώπων και ζώων. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα MindStorms είναι ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής για μαθητές  Ε’ & ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού. Με αυτή την πλατφόρμα ρομποτικής όρια στη δημιουργία βάζει µόνο η φαντασία του μαθητή.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Μουσείο Ηρακλειδών σε συνεργασία με τον

WRO HELLAS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΩΡΕΣ:

Γ’-Δ’ Δημοτικού: 5ος Κύκλος 8/2/2015-8/3/2015 Κυριακή 10:00-12:00

Ε’- ΣΤ’ Δημοτικού: 5ος Κύκλος 8/2/2015-8/3/2015 Κυριακή 12:00-14:00

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

80 ευρώ o κάθε κύκλος κατ’ άτομο

ΦΥΣΙΚΗ (Let’s go STEM)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ’-Δ’ & Ε’-ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι μαθητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα ΦΥΣΙΚΗ (Let’s go STEM) έρχονται σε επαφή µε τους νόμους της Φυσικής κατασκευάζοντας µε τα ίδια τους τα χέρια «απλές μηχανές», κατανοώντας έτσι τις βασικές αρχές της μηχανικής και της κινηματικής. Αποτέλεσμα είναι οι μαθητές να αναπτύσσουν τις δεξιότητες ενός μηχανικού κι έτσι να προετοιμάζονται για σύνθετες ρομποτικές κατασκευές. Επιπρόσθετα αποκτούν θετική στάση απέναντι στη Φυσική, ως επιστήμη, µέσω της σύνδεσής της µε την καθηµερινή ζωή κι έρχονται σε επαφή µε τα οφέλη της δηµιουργικής ανακάλυψης. Τέλος, γίνεται προετοιμασία του εκπαιδευόμενου μαθητή στο STEM (νέο παγκόσμιο curriculum που θα εφαρμοσθεί άμεσα και στη χώρα μας).

Το μορφωτικό εργαστήριο ΦΥΣΙΚΗ (Let’s go STEM)-προχωρημένο επίπεδο, απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και σε μαθητές Γυμνασίου με μεγάλη εξοικείωση στους πολύπλοκους μηχανισμούς και στους νόμους που διέπουν τις απλές μηχανές.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Μουσείο Ηρακλειδών σε συνεργασία με τον

WRO HELLAS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΩΡΕΣ:

Γ’-Δ’ Δημοτικού: 5ος Κύκλος 8/2/2015-8/3/2015 Κυριακή 12:00-14:00

Ε’- ΣΤ’ Δημοτικού-Γυμνασίου: 5ος Κύκλος 8/2/2015-8/3/2015 Κυριακή 10:00-12:00

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

80 ευρώ o κάθε κύκλος κατ’ άτομο

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ARKKI

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Α’- Γ’  & Δ’- ΣΤ’  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ARKKI (School of Architecture for Children and Youth), ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014 στο Μουσείο Ηρακλειδών και γίνεται κάθε Κυριακή απόγευμα, με δυο παράλληλα εργαστήρια για παιδιά από Α’ έως και ΣΤ’ τάξη Δημοτικού. 

Το φιλανδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ARKKI, που ήρθε στην Ελλάδα από τον εκπαιδευτικό οργανισμό ΑΚΤΟ το καλοκαίρι του 2014, ωθεί τα παιδιά να ανακαλύψουν τα ταλέντα και τις κλίσεις τους, να εξερευνήσουν τον κόσμο με όλες τους τις αισθήσεις και να τονώσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων κατασκευών και με εργαλείο την  αρχιτεκτονική. Γι’ αυτό και όλα τα προγράμματα ενδυναμώνουν την τρισδιάστατη αντίληψη, τη μαθηματική σκέψη και τις δεξιότητες επικοινωνίας. 

Τα προγράμματα, που γίνονται από αρχιτέκτονες ειδικά εκπαιδευμένους στην Φινλανδία, χωρίζονται σε κύκλους των τεσσάρων εβδομάδων, με εργαστήρια διάρκειας 90 λεπτών κάθε Κυριακή στις 17:00. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Μουσείο Ηρακλειδών σε συνεργασία με το ARKKI (School of Architecture for Children and Youth) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΩΡΕΣ:

5ος Κύκλος 1/2/2015-1/3/2015 Κυριακή 17:00-18:30

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

80 ευρώ o κάθε κύκλος κατ’ άτομο 

ΤΕΧΝΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 9-15 ΕΤΩΝ

Με αφορμή την έκθεση «Μεταμορφώσεις των Αθηνών. Φωτογραφικό Οδοιπορικό 1839-1950» που φιλοξενείται στο νέο κτίριο-παράρτημα του Μουσείου Ηρακλειδών (Απ. Παύλου 37. Θησείο), η εικαστικός Pascaline Bossu πραγματοποιεί τέσσερα εργαστήρια ζωγραφικής για παιδιά 9 ως 15 ετών με θέμα την πόλη της Αθήνας. Οι συμμετέχοντες θα εμπνευστούν μέσα από επιλεγμένα έργα του ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου (σε συνεργασία με το «Atelier Σπύρου Βασιλείου») και από φωτογραφικά έργα της έκθεσης, ανάμεσα στα οποία και μια σύγχρονη φωτογραφία του δημοσιογράφου και μελετητή της Αθήνας, Νίκου Βατόπουλου.

Βασικό στέλεχος της «Γενιάς του ’30», ο Σπύρος Βασιλείου διαποτίστηκε από το ιδανικό της ελληνικότητας. Με λάδια, τέμπερες και ακουαρέλες απεικόνισε το φυσικό και τον αστικό χώρο και δημιούργησε προσωπογραφίες, νεκρές φύσεις και σκηνές της καθημερινής ζωής, συνδυάζοντας επιλεκτικά στοιχεία της παράδοσης με τύπους του κονστρουκτιβισμού, του υπερρεαλισμού, της ποπ αρτ και του φωτογραφικού ρεαλισμού, δημιουργώντας συνθέσεις λυρικές και συχνά ονειρικές. 

Τα παιδιά θα ξεναγηθούν στην έκθεση φωτογραφίας του νέου κτιρίου του Μουσείου Ηρακλειδών, αλλά και στο «Atelier Σπύρου Βασιλείου» (Γουέμπστερ 5Α, 117 42, Ακρόπολη), στους χώρους του οποίου θα πραγματοποιηθεί και μια μικρή έκθεση με τα έργα τους.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Pascaline Bossu, εικαστικός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΩΡΕΣ:

1, 15 Φεβρουαρίου 2015

16:00-18:00

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

45 ευρώ τον μήνα (2 μαθήματα), συμπεριλαμβανομένων των υλικών.  10% έκπτωση στα αδέλφια

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00 Τηλ.: 210 34 61 981 (εσωτ.: 201) Email: edu@herakleidon-art.gr

Μουσείο Ηρακλειδών, Ηρακλειδών 16, Θησείο, Πληροφορίες-Κρατήσεις θέσεων στο τηλ.: 210 34 61 981 (εσωτ.: 201).