Πολλές έρευνες έχουν ασχοληθεί με το πώς η συζυγική ζωή και η σχέση μεταξύ των συντρόφων μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας, την αρτηριακή πίεση και τη θνησιμότητα. Τώρα οι επιστήμονες αποφάσισαν να διερευνήσουν κατά πόσο η συστολική πίεση του κάθε ανθρώπου επηρεάζεται από το πόσο στρες έχει ο ίδιος αλλά και ο / η σύντροφός του αλλά και κατά πόσο αυτό αλλάζει ανάλογα με το αν πρόκειται για άνδρα ή για γυναίκα.  Βρέθηκε λοιπόν ότι το στρες της συζύγου επηρεάζει αρνητικά την πίεση του συζύγου, ειδικά όταν οι σχέσεις δεν πηγαίνουν πολύ καλά. Έτσι, λοιπόν οι επιστήμονες μπορούν να αποδείξουν πλέον ότι υπάρχει μία δυαδική σχέση όπου ο κάθε σύντροφος επηρεάζεται από το στρες του άλλου αλλά και από την ποιότητα της σχέσης. Επίσης, φάνηκε ότι οι άνδρες σύζυγοι επηρεάζονται πολύ από τις συζύγους τους ενώ το αντίθετο δεν συμβαίνει ιδιαίτερα.   Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences.