Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (STEM) με το διακριτικό τίτλο STEM EDUCATION – W.R.O™ Hellas θα λειτουργήσουν θερινό σχολείο στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αθήνας με τίτλο:

«Εκπαιδευτική Ρομποτική και διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Μηχανικών».

Αυτό είναι το πρώτο Summer School στη χώρα μας με περιεχόμενο την Εκπαιδευτική Ρομποτική και το STEM. Το πρόγραμμα  είναι μια καινοτόμος δράση που συνδυάζει το παιχνίδι με την τεχνολογία και την εκπαιδευτική ρομποτική, βασισμένο στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και στη εκπαιδευτική πλατφόρμα των εκπαιδευτικών προϊόντων Lego Mindstorm και Lego Technology.

Βασικός στόχος του θερινού σχολείου είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση των δεξιοτήτων δημιουργικότητας με την τεχνική των ανοιχτών ερωτημάτων που εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους σε διαδικασίες σκέψης για την επίλυση συγκεκριμένων – πραγματικών προβλημάτων  μέσω κατασκευών, καθώς και η κοινωνικοποίηση των παιδιών στο πλαίσιο της Επιστημονικής Μεθοδολογίας.

Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες στο θερινό σχολείο θα  εργαστούν σε ομάδες και  εφαρμόζοντας τις διαδικασίες του προγράμματος STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) θα οικοδομήσουν την γνώση ενεργά ερευνώντας, θέτοντας ερωτήσεις και δίνοντας απαντήσεις συνεργαζόμενα και επικοινωνώντας με θετικό τρόπο.

Θα κληθούν επίσης να προτείνουν λύσεις σε πραγματικές ανάγκες επιλέγοντας κατάλληλες διαδικασίες και υλικά, σχεδιάζοντας, δοκιμάζοντας και τροποποιώντας τις κατασκευές τους, κάνοντας προβλέψεις, μετρώντας και αντιπαραβάλλοντας στοιχεία, συνάγοντας συμπεράσματα κ.λ.π.

Οι κατασκευές των μυημένων σε αυτές τις διαδικασίες, θα πάρουν την μορφή Robot που θα προγραμματιστούν για να επιτελέσουν την εργασία για την οποία κατασκευάστηκαν.

Το πρόγραμμα σπουδών του θερινού σχολείου αφορά στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

Let’s GO STEM

§  Λιλιπούτειοι Μηχανικοί για μαθητές έως και Γ’ Δημοτικού

§  Let’s GO STEM για μαθητές έως και Γ’ Γυμνασίου

§  LΕt’s GO STEM – Προηγμένες δραστηριότητες για μαθητές Λυκείου και  για φοιτητές.

 Εκπαιδευτική Ρομποτική

§  Εκπαιδευτική Ρομποτική για μαθητές δημοτικού WeDo

§  Εκπαιδευτική Ρομποτική με Lego Mindstorms EV3 ηλικίες 11+  

Προσκαλούμε τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές  στο καλοκαιρινό πρόγραμμα σπουδών (summer school).

§  Έναρξη summer school 29/06/2015 στις εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

§  Λειτουργία καθημερινά από 10:00 – 13:30, Δευτέρα έως Παρασκευή

§  Πλήθος εκπαιδευόμενων σε κάθε τμήμα 20  

§  Το πρόγραμμα για τους φοιτητές θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου και οι φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα έχουν έκπτωση 50%

Το πρόγραμμα σπουδών θα αναρτηθεί  στις ιστοσελίδες www.aspete.gr και www.wrohellas.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 6777285 και στο info@wrohellas.gr