Στην συγκεκριμένη έρευνα, ο επικεφαλής καθηγητής Dr. Poropat και η ομάδα του αξιολόγησαν τους θεμελιώδεις παράγοντες της προσωπικότητας (ευσυνειδησία, διαφάνεια, τερπνότητα, συναισθηματική σταθερότητα, και εξωστρέφεια) και κατέληξαν πως η ευσυνειδησία και η διαφάνεια έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στην ακαδημαϊκή επιτυχία. Η έρευνα υποστηρίζει πως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να εστιάσουν λιγότερο στην ευφυΐα των παιδιών και να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην προσωπικότητα του κάθε μαθητή, καθώς η προσωπικότητα είναι πιο χρήσιμη από τη νοημοσύνη για την καθοδήγηση και την επιτυχία τόσο των σπουδαστών, όσο και των καθηγητών. Η παραπάνω έρευνα έδειξε πως η επίδραση της προσωπικότητας στη μελέτη είναι πραγματικά εκπληκτική για τους εκπαιδευτικούς ερευνητές, αλλά και για εκείνους που νομίζουν πως πήγαν καλά στο σχολείο, μόνο επειδή ήταν «έξυπνοι». Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, σύμφωνα με τον Dr. Poropat, τα καλά νέα για τους μαθητές είναι πως τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που συνδέονται με την ακαδημαϊκή επιτυχία, μπορούν να αναπτυχθούν.