Μπορεί οι γονείς, οι δάσκαλοι, ολόκληρη η σύγχρονη κοινωνία να υποστηρίζει ότι το να μιλάς πίσω από την πλάτη κάποιου είναι λάθος και δεν πρέπει να γίνεται, οι επιστήμονες όμως έχουν άλλες θεωρίες. Για την ακρίβεια, ο καθηγητής εξελικτικής ψυχολογίας, Robin Dunbar, από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, θεωρεί ότι το κουτσομπολιό είναι το κοινωνικό συμβόλαιο, που μας ξεχωρίζει από τα άλλα ζωικά είδη. Υποστηρίζει ότι αυτού του είδους η επικοινωνία, μας βοηθάει να δεθούμε με τους φίλους μας, να αποκτήσουμε ένα κοινωνικό δίκτυο, αλλά και να το εδραιώσουμε τον κύκλο μας. Συμβάλλει, με άλλα λόγια, στην συνοχή της κοινωνίας μας.  Επίσης, υποστηρίζει ότι το κουτσομπολιό μας βοηθάει να αποκτήσουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον ποιο μπορούμε να εμπιστευόμαστε και ποιον όχι. Στην ουσία, ο καθηγητής θεωρεί ότι με το κουτσομπολιό εξασφαλίζουμε την επιβίωσή μας. Δεν είναι, επομένως, παράξενο το ότι η συνήθεια αυτή συνδέεται με την ευτυχία και την ευεξία μας, αν αναλογιστεί κανείς το ρόλο που παίζουν οι φίλοι στη ζωή μας.