Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι τα φυσιολογικά και αποκλειστικά θηλάζοντα βρέφη μπορεί να ανακτήσουν το βάρος γέννησης τους κοντά στην 20η μέρα ζωής. Τα περισσότερα πάντως νεογνά επανακτούν το βάρος γέννησής τους σε ηλικία 10-12 ημερών περίπου, διπλασιάζουν το βάρος γέννησης σε ηλικία 5 μηνών περίπου, το τριπλασιάζουν στο τέλος του 1ου χρόνου περίπου και το τετραπλασιάζουν στο τέλος του 2ου χρόνου περίπου. Το βάρος πρέπει να μετριέται σε όσο το δυνατό πιο σταθερές συνθήκες, και αν είναι εφικτό ακόμα και την ίδια ώρα της μέρας. Στο ιατρείο, το μωρό ζυγίζεται γυμνό για τουλάχιστον τους πρώτους μήνες ζωής του.   Πόσο συχνά πρέπει να ζυγίζω το μωρό; Δεν έχει κανένα νόημα η καθημερινή μέτρηση του βάρους, γιατί άλλες μέρες το νεογνό μοιάζει να μην πήρε ή ακόμα και να έχασε βάρος και τις επόμενες να παίρνει αυξημένο. Άλλωστε ακόμα και μία ούρηση ή κένωση παραπάνω ή λιγότερη μπορεί να αλλάξει πλασματικά την μέτρηση. Αρχικά ζυγίζουμε το νεογνό 1φορά την εβδομάδα, στην συνέχεια κάθε 15μέρες και μετά μέχρι τον 6ο μήνα κάθε μήνα. Τα παραπάνω, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι όλα βαίνουν καλά με την ανάπτυξη του βρέφους μας.