Μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ομάδα ερευνητών  από το Πανεπιστήμιο του Μπίρκμπεκ του Λονδίνου, το Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα στην Ιταλία, μας λέει ότι η επικέντρωση του βλέμματος του μωρού σε διάφορα αντικείμενα μπορεί να αποτελέσει δείκτη πρόβλεψης για τη συμπεριφορά του στο μέλλον. Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Scientific Reports, πραγματοποιήθηκε σε 180 μωρά λίγων ημερών και ενισχύει τη θεωρία της γενετικής προδιάθεσης όσον αφορά την υπερκινητικότητα και τα προβλήματα συμπεριφοράς Σημαντικό ρόλο ενδέχεται να παίζουν βέβαια και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επικράτησαν όσο το μωρό βρισκόταν ακόμη στην κοιλιά της μητέρας του. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των ερευνητών, η επικέντρωση του βλέμματος του μωρού σε συγκεκριμένα ερεθίσματα για αρκετή ώρα συσχετίστηκε με την καλύτερη συμπεριφορά, την περιορισμένη παρορμητικότητα και τις λιγότερες πιθανότητες εκδήλωσης υπερκινητικότητας στη μετέπειτα ζωή. Αρχικά, οι ερευνητές έδειξαν στα μωρά μια σειρά από εικόνες και μέτρησαν πόση ώρα εστίαζαν το βλέμμα τους σε αυτές. Οι ερευνητές παρακολούθησαν την πορεία των παιδιών από 3 έως 10 χρόνια και ζητήθηκε από τους γονείς να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους με τη χρήση πρότυπων τεστ αξιολόγησης. Οι ερευνητές μελέτησαν τρεις βασικές παραμέτρους: την ικανότητα των παιδιών να ελέγχουν τα συναισθήματά τους (ο μειωμένος έλεγχος συνδέεται με την παρορμητικότητα και την υπερκινητικότητα), τις τάσεις εξωστρέφειας και κινητικότητας (τα αυξημένα επίπεδα συνδέονται με την επιθετικότητα και τα προβλήματα συμπεριφοράς) και διάφορες δυσκολίες συμπεριφορικής προσαρμογής (όπως υπερκινητικότητα, μειωμένη συγκέντρωση, κακή διαγωγή, προβλήματα με τους συνομηλίκους κ.α.). Στη συνέχεια, συνέκριναν τα αποτελέσματα των τεστ με τις αρχικές μετρήσεις και διαπίστωσαν ότι η σύντομη επικέντρωση στις εικόνες συσχετίζεται με τις αυξημένες πιθανότητες εκδήλωσης υπερκινητικότητας και παρορμητικής συμπεριφοράς στα επόμενα χρόνια της ζωής, σε σύγκριση με τα μωρά που κρατούσαν το βλέμμα τους επάνω στις εικόνες για περισσότερη ώρα.