Πιο συγκεκριμένα, ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ μελέτησαν 1.739 γυναίκες (κυρίως νοσηλεύτριες) που προσπαθούσαν να αποκτήσουν παιδί. Περίπου το 1/3 εργαζόταν τουλάχιστον 40 ώρες και το 40% αυτών έπρεπε συχνά να σηκώνουν βάρη. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι όσες γυναίκες δούλευαν πάνω από 40 ώρες εβδομαδιαίως, χρειάζονταν κατά μέσο όρο 20% περισσότερο χρόνο για να γίνουν μητέρες, σε σχέση με όσες δούλευαν 21 έως 40 ώρες. Επιπλέον, όσες σήκωναν ή μετακινούσαν βάρη τουλάχιστον 12 κιλών αρκετές φορές μέσα στη μέρα, παρέτειναν το χρόνο σύλληψης παιδιού έως 50% (κυρίως οι υπέρβαρες ή παχύσαρκες), σε σχέση με όσες δεν χρειαζόταν να κάνουν κάτι τέτοιο στην εργασία τους. Ωστόσο, η εργασία σε νυχτερινές ή εναλλασσόμενες βάρδιες δεν φαίνεται να παρατείνει τον χρόνο της σύλληψης. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα υγιή ζευγάρια συλλαμβάνουν παιδί μέσα σε 3-6 μήνες, ενώ μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο αν βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία, αν έχουν ιατρικά προβλήματα, αν είναι καπνιστές ή πίνουν πολύ αλκοόλ.