Τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την άδεια μητρότητας και τις διευκολύνσεις προς τους εργαζόμενους γονείς με σχέση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου,αναλύει  έγγραφο που κατέθεσε  στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος.