Οι μαμάδες όλου του κόσμου συμβουλεύουν τα παιδιά τους να προσέχουν και να σκέφτονται καλά πριν πάρουν μια απόφαση, γιατί έτσι κάνουν οι έξυπνοι άνθρωποι. Έρευνα, όμως, έρχεται να καταρρίψει τη συμβουλή τους αυτή, υποστηρίζοντας το αντίθετο, ότι δηλαδή οι άνθρωποι που παίρνουν ρίσκα είναι πιο έξυπνοι από τους επιφυλακτικούς.  Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Turku στη Φινλανδία χρησιμοποίησαν απεικονιστικές τεχνικές προκειμένου να καταγράψουν πώς η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά επηρεάζει τη δραστηριότητα και τη δομή του εγκεφάλου και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι άνδρες που παίρνουν ρίσκα έχουν καλύτερα ανεπτυγμένο νευρωνικό δίκτυο.  Υποστήριξαν δε ότι οι αλλαγές, που προκαλούνται στον εγκέφαλο, από την υιοθέτηση τέτοιων συμπεριφορών οφείλονται στο γεγονός ότι οι δραστήριοι άνθρωποι, που κυνηγούν τις προκλήσεις, διεγείρουν τον εγκέφαλό τους. Επιπλέον, οι επιστήμονες βρήκαν ότι οι ριψοκίνδυνοι άνδρες έχουν και περισσότερη λευκή ουσία, το δίκτυο των νευρικών ινών που βρίσκεται κάτω από το εξωτερικό στρώμα της φαιάς ουσίας και επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου.