Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο κι όμως… η νεογνική βαρηκοΐα είναι από τις συχνότερες συγγενείς παθήσεις. Περίπου 2-3 νεογνά στα 1000 γεννιούνται με πρόβλημα στην ακοή τους.
Η ανίχνευση της νεογνικής βαρηκοΐας από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της ζωής και κατά συνέπεια η έγκαιρη αντιμετώπισή της, έχει τεράστια σημασία τόσο για την ανάπτυξη της ομιλίας όσο και για τη κοινωνική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών, αυξάνοντας  κατακόρυφα τις πιθανότητες της ομαλής εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης του παιδιού στο μέλλον!
Τι είναι το KNEA;
Το ΚΝΕΑ  προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Καθολικός Νεογνικός Έλεγχος Ακοής… και αφορά την διαδικασία κατά την οποία γίνεται προληπτικός έλεγχος της ακοής στα νεογνά, τις πρώτες μέρες μετά την γέννησή τους. Δεν έχει σκοπό την διάγνωση αλλά τη διαλογή νεογνών που είναι αναγκαία να εξεταστούν περαιτέρω με πιο λεπτομερείς μεθόδους. Πρόκειται για μία γρήγορη, ασφαλής, αρκετά αξιόπιστη διαδικασία και το κυριότερο χωρίς επιπλοκές..
Πως γίνεται ο έλεγχος;
–  Η εξέταση διαρκεί ελάχιστα, από μερικά δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά
–  Για τον έλεγχο χρησιμοποιείται μία ειδική συσκευή που ονομάζεται συσκευή ανίχνευσης ωτακουστικών εκπομπών.  Η συσκευή δεν εκπέμπει κανενός είδους ακτινοβολία . Ο νεογνικός έλεγχος ακοής γίνεται με τις ωτοακουστικές εκπομπές οι οποίες αποτελούν μια ασφαλή, ανώδυνη και ακίνδυνη εξέταση.
–  Το αυτί, και συγκεκριμένα το όργανο της ακοής, ο κοχλίας, ως απάντηση στα ακουστικά ερεθίσματα που στέλνουμε με τη συσκευή των ωτοακουστικών εκπομπών παράγει δικούς του ήχους τους οποίους εκπέμπει προς τα έξω. Αυτή η ηχητική απάντηση καταγράφεται και η παρουσία της αποτελεί ένδειξη φυσιολογικής ακοής.
–  Η παρουσία των ωτοακουστικών εκπομπών αποτελεί ένδειξη αλλά όχι απόδειξη φυσιολογικής ακοής.
–  Η εξέταση μπορεί να γίνει από ιατρό ή και μαία και θεωρείται εξαιρετικά αξιόπιστη.
Πότε πρέπει να γίνεται;
Ο ιδεώδης χρόνος για την πραγματοποίηση αυτής της εξέτασης είναι οι πρώτες ημέρες από την γέννηση. Διενεργείται πριν την έξοδο του νεογέννητου από το μαιευτήριο. Βασικοί λόγοι είναι η αποφυγή της ταλαιπωρίας του νεογέννητου και των γονέων αλλά και το γεγονός ότι όσο νωρίτερα τεθεί η υποψία της ύπαρξης βαρηκοΐας και ολοκληρωθεί ο αναγκαίος έλεγχος, τόσο καλύτερα είναι τα μακροχρόνια αποτελέσματα της αποκατάστασης της βαρηκοΐας.
Σε περίπτωση «αποτυχίας»…
Κατ’ αρχήν αποτυχία στον έλεγχο, δε σημαίνει ότι το νεογνό δεν ακούει, απλά ότι είναι απαραίτητο να γίνουν περισσότερες εξετάσεις.  Ο γιατρός που έκανε τον έλεγχο θα σας καθοδηγήσει για το ποιες θα είναι οι επόμενες, απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση του ελέγχου.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα ειδικά κέντρα νεογνικού ελέγχου ακοής που θα βρείτε στο www.knea.gr