Οι νέες σχέσεις μετά το διαζύγιο ή τη χηρεία είναι πολύ συνηθισμένες. Το 2012, στο σύνολο της χώρας μας, ένας στους τρεις γάμους κατέληξε σε διαζύγιο, ενώ το 2014 από τους γάμους που τελέσθηκαν το περίπου 12% ήταν δεύτεροι.  Σε άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, οι δευτεροπαντρεμένοι αποτελούν σχεδόν τον κανόνα. Ο δεύτερος γάμος φαίνεται πως ευνοεί την σεξουαλική ζωή. Υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που υποδηλώνουν ότι τα ζευγάρια που συνάπτουν δεύτερο γάμο έχουν μεγαλύτερη συχνότητα σεξουαλικών επαφών και υψηλότερη σεξουαλική επιθυμία σε σύγκριση με εκείνα που παντρεύονται για πρώτη φορά. Επιπλέον οι δευτεροπαντρεμένοι φαίνεται να αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στον σεξουαλικό τομέα της ζωής τους. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό; Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι στον δεύτερο γάμο τα κίνητρα σύναψης της σχέσης και επιλογής συντρόφου είναι διαφορετικά και ευνοούν περισσότερο τη σεξουαλική ζωή. Ενώ αρκετοί πρώτοι γάμοι γίνονται λόγω κοινωνικής πίεσης, αυτό συνήθως δεν συμβαίνει στους δεύτερους. Επιπλέον, η επιλογή του/της συντρόφου στον πρώτο γάμο συχνά βασίζεται σε κριτήρια καταλληλότητας για την ανατροφή των παιδιών, ενώ στον δεύτερο γάμο τα κίνητρα συνήθως είναι περισσότερο προσωπικά. Επίσης, στον δεύτερο γάμο το άτομο θα είναι σε μεγαλύτερη ηλικία και θα φέρει περισσότερες εμπειρίες. Στον πρώτο γάμο συνήθως έχει κανείς λιγότερο ρεαλιστικές προσδοκίες για τη σεξουαλική του ζωή, δεν γνωρίζει καλά τα χαρακτηριστικά της σεξουαλικότητάς του ενώ δεν έχει εξασκηθεί στη διαχείριση των σεξουαλικών διαφορών. Έχοντας, όμως, κάποιος την εμπειρία της πρώτης σχέσης, ευνοείται η επόμενη σεξουαλική σχέση του. Πάντως, ο πιο κοινός μύθος που δημιουργεί προβλήματα είναι ότι δεν χρειάζεται προσπάθεια για να διατηρηθεί ικανοποιητική η σεξουαλική ζωή. Η διαχείριση των σεξουαλικών διαφορών, η σεξουαλική επικοινωνία και η ευελιξία για προσαρμογή στις συνθήκες της ζωής απαιτούν ισχυρό κίνητρο και δεξιότητες.

Πηγή: Τα Νέα