Τα αποτελέσματα των ερευνών δημοσιεύθηκαν στην επιθεώρηση Nature και οδήγησαν ήδη σε ένα νέο φάρμακο την λουγδουνίνη που φαίνεται αποτελεσματική κατά των υπερανθεκτικών βακτηρίων. Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Tubingen της Γερμανίας εξηγούν ότι το ανθρώπινο σώμα μπορεί να αποτελέσει μια πηγή νέων φαρμάκων. Το σώμα μας και η μύτη μας συγκεκριμένα κάτω από το μικροσκόπιο μοιάζει με πεδίο μάχης όπου τα βακτήρια προσπαθούν να κυριαρχήσουν το ένα έναντι του άλλου χρησιμοποιώντας ως όπλα του τα αντιβιοτικά. Ένα από τα μιρκόβια που εισβάλει στην μύτη είναι ο τρομακτικός Staphylococcus aureus. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι άνθρωποι που είχαν τον αντίπαλο στέλεχος στη μύτη τους το Staphylococcus lugdunensis ήταν λιγότερό πιθανό να έχουν το Staphylococcus aureus. Χρησιμοποιώντας διάφορα στελέχη του γενετικά τροποποιημένου Staphylococcus lugdunensis, οι ερευνητές τελικά κατέληξαν σε ένα κομμάτι γενετικού κώδικα που του επέτρεπε να κυριαρχεί. Βασίστηκαν σε αυτόν τον κώδικα για τη δημιουργία ενός νέου αντιβιοτικού της λουγδουνίνης. Δοκιμές σε ποντίκια έδειξαν ότι είναι αποτελεσματική σε δερματικές λοιμώξεις και σε μολύνσεις από τον εντερόκοκκο. Μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι η λουγδουνίνη φτάσει στα χέρια μας, αφού πρώτα αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά της στους ανθρώπους αλλά οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα γενετικά τροποποιημένα βακτήρια μπορεί να τεθούν στη μάχη κατά των λοιμώξεων στο κοντινό μέλλον.