Τον δρόμο της συνεπιμέλειας ανοίγει μια σημαντική, όσο και πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα απόφαση του οικογενειακού δικαίου, που έλαβε χθες το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας. 

Σε συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων, το Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε την εναλλαγή των γονέων στην επιμέλεια των παιδιών, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για την εκτεταμένη εφαρμογή της κοινής επιμέλειας και από τους δύο γονείς. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου (αριθμός 7121/2017), προβλέπεται ότι προσωρινά -και μέχρι την εκδίκαση της κύριας απόφασης- η επιμέλεια των παιδιών θα ασκείται εναλλακτικά και από τους δύο γονείς. Τους ζυγούς μήνες από τον πατέρα και τους μονούς από τη μητέρα, με δικαίωμα επικοινωνίας κάθε φορά από τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια κατά το διάστημα αυτό.