Ο ρόλος ενός άνδρα στην οικογένεια είναι βασικός, μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να ήταν αρκετά πιο τυπικός αλλά οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής απαιτούν ευελιξία και προσοχή. Νέοι πατεράδες, σύντροφοι και οικογενειάρχες ολοένα αναλαμβάνουν ενέργειες περισσότερες και αρκετά κομβικές. Το μεγάλωμα ενός παιδιού και η ωρίμανση μίας σχέσης θέλουν δύο! Εδώ συγκεντρώσαμε 25 αρετές του ιδανικού πατέρα και συντρόφου. 1. Περιλαμβάνει τη σύζυγό του όταν οραματίζεται το μέλλον. 2. Είναι πρόθυμος να πει «Συγγνώμη» και «Συγχωρήστε με» στην οικογένειά του. 3. Συζητά τις οικιακές ευθύνες με τη σύζυγό του και βεβαιώνεται ότι είναι δίκαια κατανεμημένες. 4. Ζητεί τη γνώμη της συζύγου του για όλες τις σημαντικές αποφάσεις χρηματοδότησης. 5. Ακολουθεί με τις δεσμεύσεις που έχει κάνει με τη σύζυγό του. 6. Προβλέπει τα διαφορετικά στάδια στα οποία θα περάσουν τα παιδιά του. 7. Προβλέπει τα διαφορετικά στάδια που θα περάσει ο γάμος του. 8. Συχνά λέει στη σύζυγό του τι του αρέσει και τι όχι. 9. Συμμετέχει στην οικονομική στήριξη για τα βασικά έξοδα διαβίωσης της οικογένειάς του. 10. Μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του, ώστε να μπορεί να μιλήσει με τη γυναίκα και την οικογένειά του. 11. Ασχολείται με τη σύζυγό του σε τακτική βάση. 12. Ξεκινά σημαντικές οικογενειακές παραδόσεις. 13. Ξεκινάει διασκεδαστικές οικογενειακές εκδρομές σε τακτική βάση. 14. Επενδύει στο να δώσει στα παιδιά του πρακτική εκπαίδευση για τη ζωή. 15. Διαχειρίζεται το πρόγραμμα του σπιτιού και αναμένει τα σημεία πίεσης. 16. Κρατά την οικογένειά του οικονομικά υγιή και μακριά από χρέη. 17. Διαβεβαιώνει ότι αυτός και η σύζυγός του έχουν συντάξει διαθήκη. 18. Αφήνει τη γυναίκα και τα παιδιά του στο εσωτερικό της ζωής του. 19. Αποδέχεται πνευματική ευθύνη για την οικογένειά του. 20. Τιμά τη γυναίκα του δημόσια. 21. Εξηγεί το σεξ σε κάθε παιδί με τρόπο που να τους δίνει μια υγιεινή προοπτική. 22. Ενθαρρύνει τη γυναίκα του να μεγαλώσει ως άτομο. 23Ενθαρύνει τα μέλη της οικογένειας να αποκτήσουν αρχές και ηθικές αξίες. 24. Παρέχει χρόνο στη γυναίκα να επιδιώκει τα προσωπικά της συμφέροντα. 25. Δεν επαναπαύεται και ακονίζει το πνεύμα του.