Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου City στο Λονδίνο αποδεικνύει ότι η προτίμηση του παιδιού στο πώς θα κρατήσει μία κούκλα αποτελεί ένδειξη ακόμα και για διαταραχές που αφορούν στην κοινωνική ανάπτυξή του. Τα νέα ευρήματα δείχνουν και τις ικανότητες στην αναγνώριση των εκφράσεων του προσώπου.

Τα παιδιά που μελετήθηκαν και που κρατούσαν την κούκλα περισσότερο στην αριστερή πλευρά τους είναι και εκείνα που είχαν υψηλότερες κοινωνικές δεξιότητες σε σχέση με εκείνα που την κρατούσαν στη δεξιά. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά αφορούσαν στο κατά πόσο ακολουθούν τους κανόνες, πόσο πρόθυμοι είναι να μοιραστούν με άλλους και η επιθυμία να ευχαριστήσουν τους δασκάλους τους.

Επιπλέον, τους δόθηκε ένα μαξιλάρι με κουκίδες που να παραπέμπουν σε πρόσωπο και πάλι επέλεξαν την αριστερή πλευρά που αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, δείχνει το βάθος των εξελικτικών προκαταλήψεων. Είναι το φαινόμενο- σύνδρομο της μητέρας που κρατά το μωρό σε αυτήν την πλευρά για να ελέγχει καλύτερα την υγεία του μωρού. Είναι επίσης η πλευρά που εντοπίζει τα ατομικά χαρακτηριστικά πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Αντιθέτως, όταν τους δόθηκε ένα σκέτο μαξιλάρι, δεν επέλεξαν ούτε την αριστερή ούτε τη δεξιά πλευρά.