Ενώ είναι απόλυτα φυσιολογικό για το μωρό από 1 έως 2 ετών να παπαγαλίζει ο,τιδήποτε λέτε, όταν περάσει τα 2 έτη, καταλαβαίνει τη φύση των ερωτήσεων και συνήθως απαντά μονολεκτικά ή με λίγες λέξεις. Αλλά αν έχει φτάσει τους 30 μήνες, και απαντά μιμούμενο την ερώτηση, είναι λόγος ανησυχίας και θα χρειαστεί να εξετάσετε την ανάπτυξή του.

Αυτός ο τρόπος ομιλίας λέγεται ηχολαλία και μπορεί να είναι ένδειξη αυτισμού, μία διαταραχή που βραχυκυκλώνει για λίγο τον εγκέφαλο και τον αποτρέπει από τη φυσιολογική επεξεργασία των πληροφοριών που αφορούν στη γλώσσα και την επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους.

Αρκετά παιδιά με αυτισμό ξεκινούν να μιλούν φυσιολογικά μέχρι τους 18 μήνες, όταν ξαφνικά ‘χάνουν’ τις λέξεις που έχουν μάθει και ανταποκρίνονται λιγότερο στους γονείς τους. Ίσως να δυσκολεύονται να συντάξουν φράσεις με σημασία ή μπορεί να απομνημονεύουν και να λένε επαναλαμβανόμενα φράσεις ή τραγούδια που δεν έχουν σχέση με αυτό που συζητάτε. Κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά είναι: η έντονη αντίδραση σε δυνατούς ήχους καλύπτοντας τα αυτιά του. Δείχνει αδιάφορα σε αυτά που κάνουν οι άλλοι, συνηθίζει να μιλάει με ψίθυρο ή με τραγουδιστή φωνή και κάποιες φορές δείχνει να μην ακούει ενώ ξέρετε ότι σας ακούει κανονικά.