Αν συνεργάζεστε με Δίδυμο θα διαπιστώσετε ότι είναι ένα πολύ κοινωνικό άτομο, δικτυώνεται εύκολα και κάνει φίλους ακόμα πιο εύκολα. Οι Δίδυμοι τείνουν να σκορπίζουν την ενέργεια τους σε διάφορα καθήκοντα και όχι να επικεντρώνονται σε ένα μόνο πράγμα. Είναι πολυπράγμονες αλλά δεν ολοκληρώνουν αυτό που έχουν ξεκινήσει. Έχουν διάσπαση προσοχής και σας ζώδια του αέρα ξεχνιούνται… εύκολα. Είναι επίσης εξαιρετικοί πωλητές, λόγω της ευκολίας που έχουν στην επικοινωνία και η οποία τους επιτρέπει να φέρονται έξυπνα και να πείθουν εύκολα. Η αλλαγή και η ελευθερία είναι εξαιρετικά σημαντικές για τους Διδύμους. Δεν αφήνουν κανένα να τους υποτάξει, είναι ιδιαίτερα ανεξάρτητοι και η ελευθερία τους είναι απαραίτητη για αυτούς. Είναι άριστοι διευθυντές, μπορούν να παρακινήσουν μια ομάδα με τον ενθουσιασμό και τη ζωντάνια τους. Μπορούν να πείσουν και να χειραγωγήσουν τους άλλους πολύ καλά. Για αυτό μπορεί να δουλεύεις υπερωρίες χωρίς να το έχεις καταλάβει. Μπορούν να δικαιολογήσουν όλες τους τις πράξεις και είναι ιδιαίτερα πειστικοί.