Τα μωρά ξεκινούν να βλέπουν αρκετά καθαρά όταν φτάσουν στο πρώτο έτος ζωής τους αλλά η όρασή τους αναπτύσσεται πλήρως μεταξύ του τρίτου και πέμπτου έτους. Η βρεφική όραση βελτιώνεται δραματικά τους πρώτους 12 μήνες. Όταν γεννιέται, μπορεί να εντοπίσει το φως και την κίνηση και αργότερα διακρίνει πρόσωπα και τεράστιες μορφές. Μέχρι το τέλος του πρώτου μήνα, το μωρό κάνει οπτική επαφή και συγκεντρώνεται σε αντικείμενα που βρίσκονται 30 εκατοστά μακριά.

Μέχρι να φτάσει στον τρίτο ή τέταρτο μήνα, μπορεί να διακρίνει χρώματα και να συγκεντρώνεται σε μικρότερα αντικείμενα. Όσο βελτιώνεται το βάθος της αντίληψής του, μπορεί να κάνει focus σε αντικείμενα που βρίσκονται περίπου 1 μέτρο μακριά και να παρακολουθεί τη δραστηριότητα που συμβαίνει γύρω του. Αν μετακινήσετε μπροστά του ένα αντικείμενο, θα το δείτε να το ‘ακολουθεί’ με τα μάτια του.

Αν το μωρό σας δεν παρακολουθεί τα κινούμενα αντικείμενα, ή αν φαίνεται να δυσκολεύεται να κινεί το ένα ή και τα δύο μάτια προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι τον τέταρτο μήνα, μιλήστε με το γιατρό του.